Category

Marketing

Category

Sự phát triển của Big Data như là một cuộc cách mạng hóa cho ngành marketing . Nó trở thành một công cụ vô giá trong việc nhắm mục tiêu khách hàng và xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa. 

Mặc dù đây là một công cụ không thể thiếu trong việc ra quyết định của các nhà doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, nhưng nó không phải là điều duy nhất. Bởi chỉ cần hiểu khách hàng bạn sẽ làm được điều đó. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải truyền sự đồng cảm vào hoạt động marketing – để đưa ra phương pháp tiếp cận thực sự lấy khách hàng làm trung tâm.