Category

Cuộc Sống

Category

Lúc nhỏ tôi thường hỏi Mẹ

– Mẹ ơi! Tại sao nấm mối lại có tên nấm mối?

– Mẹ lại hỏi lại tôi: Thế tại sao con có tên là Mèo (Mèo là tên gọi của tôi)

– Tại lúc nhỏ con khóc như Mèo.

– Nấm mối cũng vậy tại nó mọc trên ổ  mối nên được gọi là nấm mối